Prometni znakovi

Prometni znakovi i oznake na cestama postavljaju se iz razloga različitih prometnih uvjeta na cesti. Prometnim sudionicima pružaju važne  informacije značajne za sigurno kretanje. Osim načelnog određenja Zakonom o sigurnosti prometa, detaljno uređenje donosi ministar Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji. Uz dobro poznavanje građe potrebno je i znati i hijerarhiju u postupanju.

Primjenjuje se kako slijedi;

  1. Policajac ( službena osoba )
  2. Svjetlosni znaci i oznake
  3. Vozila pod pratnjom i vozila s prednosti prolaza
  4. Prometni znakovi, oznake na kolniku i oprema
  5. Prometna pravila

Znakovi se u pravilu postavljaju s desne strane ceste. Izuzetno mogu biti postavljeni iznad kolnika kada cesta ima više prometnih traka i s lijeve strane kada postoje razlozi boljeg uočavanja. Okrenuti prema smjeru na kojeg se odnose.

Prometna svjetla mogu biti postavljena u vertikalnom ili horizontalnom obliku uz koje mogu biti dopunske strjelice. Pločasti prometni znaci određeni su simbolom i oblikom.

Tri su oblika; krug, trokut i kvadrat.

Okrugli predstavljaju izričitu naredbu i vrijede od mjesta postavljanja do prvog raskrižja ili znaka prestanka.

Trokut simbolizira opasnost i na cesti izvan naselja postavlja se 150-250 m prije opasnosti. Kada je to na manjem razmaku to mora biti označeno na dopunskoj ploči. U naselju je to na udaljenosti dovoljne uočljivosti, s koje se može dovoljno brzo reagirati.

Četvrtasti su znakovi obavijesti i odnose se na mjesto postavljanja. Na istom mjestu mogu biti postavljena najviše dva znaka uz koje mogu biti dopunske ploče.Oznake na kolniku dijele cestovne površine prema namjeni. Mogu biti o obliku punih i isprekidanih linija, strelica i natpisa bijele, žute ili narančaste boje. Po namjeni su stalne ili privremene i ne mogu biti u koliziji s prometnim znakovima.

Za promet pješaka, biciklista i tramvaja postavljaju se posebni svjetlosni znakovi koji moraju biti usklađeni s ostalom cestovnom signalizacijom.

Klikom OVDJE možete preuzeti PDF datoteku sa prometnim znakovima.