A KATEGORIJA

Pod A kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice iznad 35 kW i motorna vozila na tri kotača čija je snaga veća od 15kw te se u program osposobljavanja možete upisati sa navršenih 23 i pol godine, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 24 godine. Obuka se sastoji od 30 sati teorijskog dijela, predavanja iz prve pomoći i 25 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju polagat ćete samo ispit vožnje nakon 15 sati vožnje. Važno je napomenuti da ukoliko posjedujete A2 kategoriju 2 godine, stječete pravo na polaganja A kategorije sa 20 godina starosti. Minimalna starosna dob za vozilo na tri kotača A kategorije je 21 godina.