A1 KATEGORIJA

U A1 kategoriju spadaju motocikli sa ili bez bočne prikolice radnog obujma motora do 125cm³ i snage motora od najviše 11 kW i motorna vozila na tri kotača čija snaga nije veća od 15 kw.

U program osposobljavanja možete se upisati sa navršenih 15 i pol godina, a ispitu iz vožnje pristupiti sa 16 godina. Realizirati ćete 30 nastavnih sati iz teorijskog dijela, polagati ispit Pružanje Prve Pomoći nakon odslušanog predavanja, a u praktičnom dijelu Vas očekuje 20 sati vožnje.

Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 7 sati vožnje, nakon čega polažete ispit iz praktičnog dijela.