A2 KATEGORIJA

U A2 kategoriju ulaze motocikli sa ili bez bočne prikolice čija snaga motora ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2kW/kg, tako da s položenom A2 kategorijom možete voziti motocikle do 600 cm³ (ovisi o omjeru snage/mase).

Upisati se može osoba koja ima minimalno 18 godina. U obuci prolazite 30 sati iz teorijskog dijela, predavanje prve pomoći i 15 sati iz praktičnog dijela.

Ukoliko posjedujete B kategoriju, u obuci imate samo 15 sati vožnje, a ukoliko posjedujete A1 kategoriju, u obuci imate samo 10 sati vožnje.
Ukoliko A2 kategoriju posjedujete 2 godine, stječete pravo polaganja A kategorije već s 20 godina.